КОНТАКТИ


СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:  гр. Русе, ул. "Измайл" № 9

КОМУНИКАЦИОННИ ВРЪЗКИ

офис:
7000, гр. Русе, ул. "Княжеска" № 1Б
тел. 082 / 870 150; факс 082 / 870 150

map_office

 

База на ПРИСТА ГАЗ ООД:  гр. Русе, бул. "Трети март" 56

map

В Интернет


Сайтове на дружеството:
http://www.pristagaz.com
http://www.pristagaz.eu

 

E-mails:
office@pristagaz.com
gancheva@pristagaz.com
dimov@pristagaz.com

Услуги

Проектиране/инженеринг

Доставка и строително- монтажни работи

Сервиз